+48(76)87 83 775
600 358 870
sklep@smykowakopalnia.pl
Produkt został dodany do przechowalni - kliknij tutaj aby otworzyć przechowalnie
Produkt został usunięty z przechowalni
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka

Skontaktuj się z nami

REN BUT Sp. z o.o.
01-424 Warszawa
Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62

 
(76) 87 83 775

 

 Wyprzedaż

210.00
212.00 zł
kozaki szkolne zimowe - beż 41370
210.00
210.00 zł
kozaki szkolne zimowe - beż 41370
210.00
210.00 zł
kozaki szkolne zimowe - beż 41370
210.00
212.00 zł
kozaki szkolne zimowe - beż 41370
210.00
212.00 zł
kozaki szkolne zimowe - beż 41370

Zapytaj nas o produktInformacje

Polityka prywatności

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1.                   1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej jest REN BUT  Sp. z o.o.   z siedzibą w Warszawie, al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172303, REGON: 015534336, NIP:527-24-09-332, tel.: (76) 87 83 775, e-mail: sklep@smykowakopalnia.pl

2.      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

3.      Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:

a.      zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b.     ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c.      oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d.     oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.f RODO)

e.      przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

f.       przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

g.      realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust.1 lit. c RODO)

 

4.      Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

5.      Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a.      podwykonawcom,czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

b.     partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

6.      Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

7.      Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu wykonania umowy sprzedaży zawartej  Tobą lub do czasu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz, a także po upływie tego terminu w celach:

a.      dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

b.     wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

c.      marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

8.      Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu,brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

9.       Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone,przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

 

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA

WAŻNE! Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

1.       dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

2.       do sprostowania (poprawiania swoich danych);

3.       do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

4.       do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE!Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5.       do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6.       do przenoszenia danych;

WAŻNE!Masz prawo otrzymać od nas w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.       prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

WAŻNE!W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

 

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1.      Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

·        nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

·        adres IP;

·        wersję oprogramowania przeglądarki;

·        system operacyjny komputera; 

·        logi systemowe;

2.      Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:

·        imię i nazwisko lub nazwa firmy;

·        adres;

·        adres poczty elektronicznej;

·        numer telefonu kontaktowegoZaprenumeruj nasz newsletter i bądź na bieżąco z promocjami
Gotowe Dodaj Usuń
Ważne informacje
Ilość produktów w ofercie : 5000 Ilość użytkowników online: 6

Copyright@VisualTechnologies 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie informacji zawartych na tej stronie zabronione
Operator serwisu REN BUT Sp. z o.o. ul. Stroma 8 59-500 Złotoryja